• ING vykázala za první čtvrtletí 2015 čistý zisk ve výši 1 187 mil. eur

  Posted on 7.5.2015 by redakce in ING Bank.

  ING111Čistý zisk ING Bank za první čtvrtletí 2015 činil 1 187 mil. eur, což představuje 43% nárůst oproti prvnímu čtvrtletí 2014 a téměř dvojnásobný nárůst ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2014.

  • Výsledky prvního čtvrtletí pozitivně ovlivnilo výrazné zvýšení objemu úvěrů a tradičně sezónně silné první čtvrtletí na finančních trzích;
  • Rizikové náklady činily 58 bazických bodů (bps) z průměru rizikově vážených aktiv, oproti 65 bps v prvním čtvrtletí 2014 a 54 bps ve čtvrtém čtvrtletí 2014.

  Čistý konsolidovaný hospodářský výsledek ING Group za prvním čtvrtletí 2015 dosáhl výše 1 769 mil. eur (0,46 euro za akcii), se zahrnutím výsledku pojišťovny.

  • Pokračoval proces strategické změny tržní pozice (repositioning): došlo ke snížení podílu ve společnosti NN na 54,6 %, byl dokončen proces odprodeje společnosti Voya a završena fúze společnosti Vysya;
  • Odprodej podílu ve společnosti NN se promítl do vlastního kapitálu společnosti ve výši -1,8 mld. eur; výtěžek z prodeje společnosti Voya ve výši 1,8 mld. eur pomohl eliminovat dvojitý pákový efekt (double leverage).

  Kapitálová pozice skupiny se oproti čtvrtému čtvrtletí 2014 zlepšila; skupina vykázala přebytek hospodaření na regulaci a výplatu dividend v atraktivní výši.

  • Vysoký poměrový ukazatel kapitálové zajištěnosti CET1 na bázi fully-loaded: ukazatel skupiny se zvýšil na 11,6 %; ukazatel banky zůstává stabilní na 11,4 %, a to i přes dividendu ve výši 1 mld. eur, kterou banka vyplatila skupině;
  • Celková kapitálová zajištěnost vzrostla po úspěšné emisi cenných papírů Additional Tier 1 (AT1) v hodnotě 2,25 mld. amerických dolarů v dubnu 2015.

  Prohlášení generálního ředitele

  „V prvním čtvrtletí se ING podařilo výrazně pokročit v inovaci a hledání nových způsobů, jak ještě více vyjít vstříc našim zákazníkům,“ uvedl Ralph Hamers, generální ředitel skupiny ING Group. „Kromě toho, že jsme představili několik novinek v oblasti retailového bankovnictví, postupně zavádíme do provozu po nedávném úspěšném pilotním projektu i naši novou digitální platformu komerčního bankovnictví s názvem InsideBusiness. Platforma InsideBusiness nabídne klientům jeden portál pro přístup ke všem jejich produktům a službám komerčního bankovnictví – platby, cash management, exportní financování a úvěrování. V systému klienti vždy naleznou informace v reálném čase, na míru svým potřebám sestavené reporty – a to vše samozřejmě 24 hodin, 7 dní v týdnu, z jakéhokoliv mobilního zařízení. Jedná se o další příklad toho, jak do své činnosti začleňujeme revoluční technologie, díky čemuž se držíme stále na špičce moderních trendů v bankovnictví.“

  „Inspirací je nám zpětná vazba od klientů i vlastních zaměstnanců, kteří se plně věnují vytváření řešení tak, aby naši klienti byli vždy o krok napřed. Ve druhé vlně našeho inovačního programu Innovation Bootcamp, jehož cílem je pohánět kupředu inovace v ING, se nám sešlo více než 1 800 nápadů a podnětů. Dvacet nejlepších nápadů je nyní již v procesu realizace. První Innovation Bootcamp v roce 2014 přinesl 774 nápadů, z nichž sedm získalo finanční podporu pro svoji komerční realizaci. Takovým nápadem byl i Direct Lease, online leasingová platforma určená malým a středním podnikům, která nabízí podporu v celém procesu leasingového cyklu. První verze Direct Lease již byla v průběhu prvního čtvrtletí tržně otestována a ještě letos se dočká ostrého provozu.“

  „Čistý zisk ING Bank za první čtvrtletí dosáhl výše 1 661 mil. eur před zdaněním, což představuje meziroční nárůst o 41,2 % a téměř dvojnásobek výsledku předchozího čtvrtletí. Těchto skvělých výsledků se podařilo dosáhnout i přes náročné tržní prostředí, které charakterizují rekordně nízké úrokové sazby a nerovnoměrně probíhající oživení ekonomiky. Abychom se mohli úspěšně adaptovat na tyto podmínky, byli jsme nuceni snížit úrokové sazby spořících produktů, protože chceme i nadále poskytovat dostupné a konkurenční úvěry. Objem klientských vkladů během prvního čtvrtletí vzrostl o 13,6 mld. eur a objem úvěrů o 6,9 mld. eur. Výnosy byly solidní; kopírovaly růst našich obchodních aktivit a pozitivně se na nich podepsal i vliv tradičně silné sezony na finančních trzích. Do výnosů se promítly i kapitálové zisky, kladné výsledky z neefektivní části zajištění a vliv vývoje směnných kurzů. Rizikové náklady se meziročně snížily, ale byly vyšší, než v předchozím čtvrtletí. Pokračovali jsme v aktivitách zaměřených na nákladovou efektivitu; naši nákladovou základnu však negativně ovlivnily náklady na regulaci.“

  „Dařilo se nám také průběžně zjednodušovat naše obchodní portfolio díky několika transakcím z posledních několika měsíců: snížení našeho podílu v NN Group na 54,6 %, dokončení procesu odprodeje společnosti Voya a dokončení procesu fúze mezi ING Vysya Bank a Kotak Mahindra Bank, které proběhlo v dubnu a podpořilo tak naši vizi. Čistý zisk z prodeje podílu ve společnosti Voya, tj. 1 769 mil. eur, byl zaúčtován do konsolidovaných výsledků skupiny za první čtvrtletí a výnos z prodeje podílu ve společnosti NN se promítl do vlastního kapitálu.“

  „Naše kapitálová pozice se od konce loňského roku výrazně zlepšila. Poměrový indikátor kapitálového zajištění skupiny CET1 na bázi fully-loaded se zvýšil na 11,6 %, zejména díky čistému zisku generovanému za čtvrtletí a kapitálové dotaci z prodeje podílů ve společnostech Voya a NN. Ukazatel banky zůstává stabilní na 11,4 % z důvodu dividendy ve výši 1 mld. eur, kterou ING Bank odvedla do skupiny. Ve vztahu ke kapitálovým alokacím a financování v obou subjektech uplatňujeme i nadále opatrnost. Vytvořili jsme dostatečný přebytek hotovosti na pokrytí případných regulatorních požadavků a na výplatu atraktivní dividendy. Na začátku dubna jsme, jako každý rok, emitovali AT1 dluhopisy, které se pozitivně promítly do úrovně našeho kapitálu.“

  „Naše výsledky v daném čtvrtletí dokazují, že naše strategie Think Forward funguje. Pevně věřím, že ING má dobrou pozici do budoucna, a že díky naším schopnostem, kterými jako přední evropská banka disponujeme, budeme i nadále vycházet vstříc potřebám klientů na celém světě.“

   

  Zdroj: http://www.ingbank.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-novinky/ing-vykazala-za-prvni-ctvrtleti-2015-cisty-zisk-ve-vysi-1-187-mil-eur.html


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.