• Červnové novinky v investování

  Posted on 6.6.2014 by redakce in ČSOB.

  ČSOBČSOB přináší v červnu dvě nové možnosti pro investice. Optimum Fund ČSOB Evropské oživení 1 je strukturovaný fond, který reaguje na rostoucí index důvěry firem a spotřebitelů i na návrat investic na evropský trh. Druhý fond Optimum Fund ČSOB Exclusive Airbag Jumper +3 je připraven exkluzivně pro vybranou skupinu klientů a jeho výnos se váže na vývoj evropského akciového indexu Euro Stoxx 50®, který obsahuje 50 významných společností eurozóny.

  Optimum Fund ČSOB Evropské oživení 1 je určen klientům, kteří chtějí investovat do koše 30 akcií kvalitních společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací, s převahou firem zaměřených na pojišťovnictví, potraviny a nápoje, farmacii, energie a služby. Z hlediska regionu jsou společnosti rozloženy především mezi Francii, Švýcarsko a Velkou Británii. „Očekáváme, že trend evropského ekonomického oživení je trvalejší povahy. Zlepšená kondice hospodářství se promítne i do zisků firem, evropské akcie tedy mohou, podle mého, v desetiletém horizontu vynést v průměru minimálně 5 % ročně, ale spíše ještě o něco více. Připomínám však, že nabízíme klientům celý rejstřík akciových produktů, které mohou participovat na pozitivním evropském trendu včetně standardních otevřených podílových fondů denominovaných v euru nebo korunových. Výběr závisí na typu investora,“ řekl Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

  Index Euro Stoxx 50®, na kterém závisí výnos fondu Optimum Fund ČSOB Exclusive Airbag Jumper +3, zahrnuje padesátku největších a nejlikvidnějších akcií ze zemí eurozóny. Aktuálně se sem řadí Francie, Německo, Španělsko, Itálie, Nizozemsko, Belgie a Irsko. Největší vahou se podílí na indexu společnosti z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, chemického průmyslu, ropy a zemního plynu.

  Hlavní výhody nových produktů:

  Optimum Fund ČSOB Evropské oživení 1

  • Ochrana investované částky ve výši 90 % za předem daných podmínek.
  • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 80 % (10,79 % ročně) za dobu trvání fondu.
  • 50% participace na růstu hodnoty podkladového koše akcií perspektivních evropských společností.

  Optimum Fund ČSOB Exclusive Airbag Jumper +3

  • Fond může skončit již po prvním roce s výnosem 7 % (6,54 % ročně před zdaněním).
  • Možnost dosažení výnosu až ve výši 80 % (10,47 % ročně) za dobu trvání fondu.
  • Ochrana vložené investice při poklesu hodnoty indexu do 15 % (včetně) za předem daných podmínek.

  Z minulého období pokračují Maximal Invest ČSOB Life Světových firem +2, Optimum Fund ČSOB Globálních příležitostí USD 1 a ČSOB Svět s high tech bonusem 1 EUR.

  Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka muže být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Zajištění ochrany hodnoty investice nebo její části se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než chráněná hodnota části investice. Podrobné informace o fondech včetně podstaty jejich zajištění ochrany hodnoty investice naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.

  Informace uvedené v tiskové zprávě nepředstavují nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku.

  Zdroj: http://www.csob.cz/cz/Csob/Servis-pro-media/Tiskove-zpravy/Stranky/TZ140606.aspx


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.