• Komerční banka prodloužila spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR

  Posted on 8.4.2015 by redakce in Komerční banka.

  KB2112131111121221121Komerční banka a Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) navázaly na loňskou spolupráci a podepsaly smlouvu o partnerství i na rok 2015. Cílem spolupráce je podpora soukromých zemědělců v oblastech, které jsou pro ně a jejich budoucnost důležité.

  Soukromí zemědělci jsou dlouhodobě jednou z nejváženějších skupin našich klientů. Snažíme se pro ně trvale rozvíjet naší nabídku a zjednodušovat přístup k základním finančním službám včetně v současnosti velmi aktuálního financování nákupu půdy, strojů i technologií. Rozšiřujeme i nabídku pro mladé a začínající zemědělce, kterým poskytujeme balíček základních služeb zdarma a nově i úvěr pro začínající zemědělce až do výše 600 tisíc Kč bez zajištění,“ uvádí Martin Ehrenberger, manažer segmentového řízení – malé podniky.

  Letošní rok byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem půdy. Cílem této iniciativy je zejména zvýšit povědomí veřejnosti a odpovědných orgánů o důležitosti ochrany půdy a jejího udržitelného obhospodařování. Komerční banka se proto dále stala pro rok 2015 hlavním partnerem Selských slavností, které budou letos ve znamení tématu zemědělská půda. Selské slavnosti navazují na úspěšný koncept z minulého roku. „Několik akcí tohoto typu jsme na statcích našich členů uspořádali již v loňském Mezinárodním roce rodinných farem. Čtyř celodenních slavností se vloni zúčastnilo téměř 20 tisíc návštěvníků,“ vysvětluje předseda ASZ ČR Josef Stehlík.

  Statky členů Asociace soukromého zemědělství ČR v různých koutech republiky se v letošním roce otevřou jak odborné, tak laické veřejnosti. Pro rodiny s dětmi zde bude připraven celodenní doprovodný program, možnost prohlídky hospodářství či nákupu farmářských produktů. Součástí každé akce však bude i půldenní seminář, zaměřený vždy na jedno konkrétní téma týkající se půdy. Bude probíhat formou přednášek a diskusí s nejrůznějšími odborníky na danou problematiku, zástupci organizací, ale i samotnými sedláky a vlastníky půdy.

  „Uvědomujeme si význam a důležitost osobního vlastnictví půdy a přístupu k financování investic pro každého zemědělce. Nabízíme financování nákupu půdy až do 100% kupní ceny. Jsme si vědomi toho, že právě správná péče o zemědělskou půdu je základem jejich úspěšného budoucího hospodaření,“ uzavírá Martin Ehrenberger.

   

  Zdroj: http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-prodlouzila-spolupraci-s-asociaci-soukromeho-zemedelstvi-cr-1908.shtml


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.