• Zisk ČNB na úhradu minulých ztrát

  Posted on 27.3.2014 by redakce in ČNB.

  ČNBBankovní rada České národní banky rozhodla celý zisk ČNB za rok 2013 ve výši 73,1 miliardy Kč použít na snížení neuhrazené kumulované ztráty z předešlých let. Tento postup je v souladu s platnými zásadami finančního hospodaření a ustálenými požadavky Evropské centrální banky. Neuhrazená ztráta evidovaná v bilanci ČNB tím klesla na 50,4 miliardy Kč na konci roku 2013 z předešlých 123,6 miliardy Kč na konci roku 2012.

  Kumulované ztráty ČNB odrážejí účetní ztráty vzniklé v minulých letech z přecenění devizových rezerv v prostředí nízké a stabilizované inflace a trendového posilování nominálního kurzu koruny.

  Hlavním cílem činnosti ČNB je podle článku 98 Ústavy ČR a v souladu s primárním právem EU péče o cenovou stabilitu. V souladu s hlavním cílem banka určuje měnovou politiku a přijímá konkrétní měnověpolitická rozhodnutí, a to vždy bez ohledu na dopad do vlastního hospodaření nebo snahy o maximalizaci zisku.

  Evropská centrální banka v Konvergenční zprávě z června 2013 uvádí: „Zisk může být odveden do státního rozpočtu až po uhrazení případných ztrát z předchozích období a po vytvoření finančních rezerv, které se považují za nezbytné k zajištění reálné hodnoty kapitálu a aktiv národní centrální banky.“

  Bilanční suma na konci roku 2013 činila 1 141,6 mld. Kč, což představovalo meziroční nárůst o 263,3 mld. Kč.

  Roční zpráva o výsledku hospodaření, kterou ČNB v souladu se zákonem předložila k projednání Poslanecké sněmovně, je k dispozici na internetových stránkách ČNB.

  Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2014/20140326_zisk_cnb_2013.html


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.