• V únoru se trhům dařilo a většina fondů vzrostla

  Posted on 12.3.2014 by redakce in ČSOB.

  Pozici nejúspěšnějšího fondu si stále drží ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství a potvrzuje, že investice do vody jsou velmi perspektivní. Za poslední rok vzrostl nejvíce ze všech nabízených fondů, konkrétně o 23,42 %. Jeho pětiletá výkonnost činí 16,77 % p.a. Velmi dobrých výsledků dosahuje také fond ČSOB akciový mix, jehož výkonnost se za poslední rok blíží 20 %, pětiletá výkonnost dosahuje téměř 18 % p.a. Průměrný výnos ČSOB otevřených fondů v CZK za poslední rok činil 6,08 %. Sedmnáct fondů vzrostlo o více než 2 % a sedm dokonce o více než 10 %.

  ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství je akciový fond investující do firem, které nabízejí produkty a služby v sektoru vodohospodářství. Fond se zaměřuje především na světové společnosti s vysokým potenciálem růstu z průmyslových odvětví a služeb vázaných na vodu, kam spadají například firmy zabývající se čištěním, odsolováním, dodávkami kvalitní vody a podobně. Po odeznění recese opět celosvětově stoupají investice do čištění vody a její distribuce. Její spotřeba navíc díky prudké industrializaci Asie stoupá. Potvrzuje se, že voda je v globální ekonomice stejně nezbytná jako ropa.

  ČSOB akciový mix investuje do světových akcií. Z pohledu sektorů se jedná o vysoce diverzifikovaný fond, který je vhodný jako základ akciové složky portfolia. Z hlediska regionu jsou aktiva směřována především do USA. Tento fond umožňuje podílet se na celosvětovém růstu akcií a je aktivně řízen. Nekopíruje ani nesleduje žádnou oficiálně stanovenou referenční hodnotu (index). Zaměřuje se především na akcie obsažené ve čtyřech světových indexech: S&P 500, EuroStoxx 50, Nikkei 225, FTSE 100.

  ČSOB Akciový fond dividendových firem směřuje investice do široce diverzifikovaného portfolia akcií společností nabízejících vysoký dividendový výnos. Hlavní výhodou tohoto fondu je, že dividendy získané z akcií v portfoliu jsou plně reinvestovány. Navíc 80 až 100 % pozic v měnách EUR a USD je zajištěno proti měnovému riziku, čímž se eliminuje negativní dopad v případě posílení CZK.

  „V delším horizontu dosahují akciové fondy velice zajímavých zhodnocení. Proto je doporučujeme zejména pro dlouhodobé investování. Tyto fondy jsou vhodné pro investice v horizontu 7 a více let, kdy se krátkodobé odchylky vyrovnají. Navíc akciové fondy dosahují dlouhodobě nejvyšších výnosů ze všech investic. V obdobích s vyšší pravděpodobnou volatilitou lze doporučit diverzifikaci a pravidelné investování, které částečně oslabuje dopad kolísání cen na celkovou výnosnost investice,“ vysvětluje výhody akciových fondů Aleš Prandstetter, investiční stratég společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

  KBC Master Fund CSOB Dynamic – ČSOB dynamický fond vybírá investiční příležitosti především mezi ostatními fondy (včetně fondů skupiny KBC, a to i do více podfondů stejného fondu) podle předem stanovené investiční strategie, čímž poskytuje širokou diverzifikaci portfolia. Tento smíšený fond nabízí moderní způsob investic volných finančních prostředků a je vhodný zejména pro pravidelné investice.

  ČSOB Portfolio Pro listopad 90 je smíšený fond, který rozkládá prostředky mezi peněžní trh, dluhopisy, akcie, nemovitosti a alternativní investice. Portfolio je spravováno tak, aby jeho hodnota v následujícím roce nepoklesla pod úroveň 90 % hodnoty dosažené poslední obchodní den v říjnu. V rámci akciové složky byly minulý rok navýšeny především zdravotnické technologie a došlo také ke zvýšení dluhopisové části.


  Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hranici v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu. Podrobné informace o fondech naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.

  Informace uvedené v tiskové zprávě nepředstavují nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku.

  zdroj: http://www.csob.cz/cz/Csob/Servis-pro-media/Tiskove-zpravy/Stranky/TZ140312.aspx


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.