• ŠIKANA – stále častější problém dnešních dětí

  Posted on 30.9.2014 by redakce in AXA.

  Průběžné statistiky dokládají, že šikana je skutečně závažný problém, jehož výskyt v průběhu let neklesá. O tom, že šikana je problém číslo jedna, jasně hovoří i statistiky Sdružení Linky bezpečí. Zatímco v roce 2000 byla na Lince bezpečí věnována tomuto tématu 2 % hovorů, v roce 2013 šlo již o 4 % všech telefonátů. Za období let 2000 – 2013 se jednalo v průměru o 3,5 % všech přijatých hovorů. To je v přepočtu do absolutních čísel 27 158 telefonátů.

  „V rámci Školního informačního kanálu se věnujeme především finanční gramotnosti, považujeme však za důležitá i další témata. Šikana dětí je bezesporu narůstající problém a my jsme rádi, že jako generální partner tohoto projektu můžeme školní informační kanál podpořit, aby se mohl i letos ve větší míře věnovat této problematice a zmírnit tak riziko šikany v jejích různých podobách,“ říká Karel Žyla, manažer PR a komunikace finanční skupiny AXA.

  Zdroj: statistika Linky bezpečí

  Dítě, které je šikanované, často ztrácí důvěru v okolí a uzavírá se v obavách, co všechno by přiznání, že je obětí šikany, mohlo způsobit. Bojí se, že by mu nikdo neuvěřil a především má strach z pomsty agresorů. „Nezřídka se stává, že se dítě se šikanou svěří učiteli nebo rodiči, ale ti neudělají pro ochranu dítěte nic. Právě v takových případech je role Linky bezpečí nezastupitelná. Ve chvíli krize můžeme být v očích dítěte často těmi jedinými, kteří mu důvěřují, nabídnou mu pochopení, přijetí a plán konkrétní pomoci,“ shrnuje situaci Mgr. Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí.

  Nová doba, nová šikana

  Relativně novou kategorií a speciálně sledovaným problémem dětí je kyberšikana, která jako zbraně využívá sociálních sítí. Vybraná oběť je týrána vidinou zveřejnění urážlivého videa či fotografie na těchto společenských kanálech. Rizika jakékoli šikany jsou nevyčíslitelná a ještě bolestnější jsou její následky; oběť trpí frustrací sociálních potřeb, nízkým sebevědomím, což může vyvrcholit totálním vyčerpáním organismu a rozvojem psychosomatických onemocnění.

  V případě kyberšikany navíc mluvíme o jednom z nejnebezpečnějších fenoménů dnešní doby, který bohužel v několika nejostřejších případech vedl až k sebevraždě týrané oběti. Médii otřásl případ čtrnáctileté Anny Halman z Polska, kterou spolužáci během výuky před celou třídou velmi nevybíravým způsobem ponížili a nadto si ještě celou scénu nahrávali na telefon v domnění, že se jedná o velkou zábavu. Dívka neunesla tíhu této dehonestace a týž den dobrovolně ukončila svůj život. Přestože je tento případ téměř deset let starý, dodnes budí hrůzu. Důležité je také zmínit fakt, že obětí kyberšikany nejsou „pouze“ děti, ale také pedagogové, kteří se stále častěji stávají terčem posměchu. Pro děti je totiž tento způsob ubližování mnohem snazší než konfrontace tváří v tvář.

  Průzkumy prováděné v rámci projektu E-bezpečí ukázaly, že se kyberšikana v České republice týká téměř poloviny našich dětí. Tedy každé druhé dítě se setkalo s touto formou šikany. Níže se můžete podívat, jaká forma šikany je v České republice nejčastější.

  Zdroj: minimalizacesikany.cz

  Boj proti kyberšikaně

  Jedním z účinných způsobů je prevence, tedy zvýšení informovanosti o nebezpečích, která souvisejí s používáním informačních technologií; v našich podmínkách především internetu a mobilních telefonů. Velmi důležitá je také edukace dětí zejména v oblasti sdělování osobních údajů. Dle průzkumů je totiž většina z nich ochotná sdělit naprosto cizím lidem detailní fakta ze svého života, včetně kontaktu, adresy a osobních fotografií nebo videozáznamů.

  Stane-li se dítě obětí šikany, ať už v jakékoli její podobě, rozhodně by si tento problém nemělo nechat pro sebe a mělo by se svěřit jakékoli dospělé osobě. Bohužel se často stává, že rodiče téma šikany podceňují a problematice nevěnují pozornost. V takovém případě je tu pro děti a mládež Linka bezpečí, kdykoli přístupná a ochotná dítě vyslechnout.

  Zdroj: statistiky Linky bezpečí

  Příkladem další pomocné ruky při boji se šikanou je projekt Beatbullying (http://www.beatbullying.org/), mezinárodní charitativní organizace pro prevenci šikany, jejíž propracované kampaně mají za účel zvýšit v našem povědomí vnímání šikany jako nepřijatelného chování. Zde mohou žáci najít tzv. mentory, tedy vyškolené pracovníky, s nimiž si mohou online anonymně pohovořit prostřednictvím chatu.

  Zdroj: https://www.axa.cz/o-nas/pro-media/archiv-tiskovych-zprav/2014/sikana-–-stale-castejsi-problem-dnesnich-deti/?feed=press_releases


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.