• Počet klientů Komerční banky narostl o 22 000 díky úspěšnému programu výhod MojeOdměny. Čistý zisk za první pololetí 2014 dosáhl 6,4 miliardy Kč

  Posted on 31.7.2014 by redakce in Komerční banka.

  KB31Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk připadající akcionářům za prvních šest měsíců roku 2014 ve výši 6,4 miliardy Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1,2 %. Počet klientů Banky stoupl o 22 000 na 1 609 000, přičemž celá Skupina KB obsluhovala 2,5 milionu klientů. Objem vkladů klientů1 stoupl o 8,0 % na 638,6 miliardy Kč a výše úvěrů poskytnutých zákazníkům narostla o 3,5 % na 491,8 miliardy Kč.

  „Jsem rád, že klienti oceňují naši nabídku spolehlivých služeb, vytvářených tak, aby pro ně byly výhodné i v dlouhodobém pohledu. Výsledek v podobě nárůstu počtu zákazníků, objemu spravovaných aktiv i úvěrů poskytnutých domácnostem je vynikající. Nicméně i přes dobrý stav domácího hospodářství bylo finanční prostředí v první polovině roku náročnější oproti našemu očekávání, hlavně v důsledku dalšího poklesu úrokových sazeb a zpoždění při oživování poptávky podniků po úvěrech. V souhrnu se však pozice Skupiny Komerční banky dále posílila a jsme připraveni pomáhat klientům s naplňováním jejich finančních potřeb a cílů“, uvedl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

  Hlavní události ve druhém čtvrtletí

  • Stoupá počet klientů KB. V pololetí obsluhovala banka 1 609 000 klientů, což je meziročně více o 22 000 klientů, a to především díky pozitivnímu přijetí vylepšeného programu výhod MojeOdměny klienty.
  • KB zaznamenává úspěchy na trhu financování občanů. Objem hypoték občanům překonal hranici 150 miliard, když meziročně stoupl o 10,1 % na 151,2 miliardy Kč. Objem spotřebitelského financování poskytovaného KB a společností ESSOX narostl o 4,4 % na 28,7 miliardy Kč, čímž překonal růst celého trhu.
  • Klienti KB těží ze zvýhodnění programů financování pro různé skupiny připravených ve spolupráci s mezinárodními institucemi. Nejnověji získají přístup k levnějším úvěrům firmy, které zaměstnávají mladé lidi na startu pracovní kariéry, a to díky smlouvě KB s Evropskou investiční bankou o programu EuroPremium Young. Ten doplní řadu existujících nabídek KB například pro inovativní společnosti, obce, bytová družstva a společenství vlastníků, exportéry, či pro malé a střední podniky.

  Konsolidované výnosy Skupiny KB mírně poklesly o 2,3 % na 15,2 miliardy Kč. Z toho čisté úrokové výnosy se i přes růst objemu úvěrů a vkladů zvýšily jen o nepatrných 0,3 %, neboť je tížil postupný pokles úrokových sazeb na trhu. Výnosy z poplatků a provizí klesly o 3,5 % s tím, jak narůstal počet klientů, kteří využívají výhody věrnostního programu MojeOdměny. Prostředí, kdy byla omezena pohyblivost úrokových sazeb a kurzu české koruny, nebylo příznivé pro tvorbu zisku z finančních operací, který tak meziročně poklesl o 18,8 %.

  KB dosáhla dalších úspor v provozních nákladech, jež poklesly o 1,3 % na 6,3 miliardy Kč. Náklady rizika se snížily o 19,1 % na 0,8 miliardy, k čemuž přispěly příznivé podmínky v segmentu korporátních klientů.

  Skupina vykázala k 30. červnu 2014 jádrovou Tier 1 kapitálovou přiměřenost podle standardů Basilej III ve výši 16,7 %. Likvidita vykázaná poměrem čistých úvěrů a depozit (bez započtení klientských aktiv v penzijních fondech) byla 76,3 %.

  Komentované obchodní a finanční výsledky

  Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví)

  OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

  Tržní prostředí

  Česká ekonomika v první polovině roku pokračovala v postupném oživování, které se začalo projevovat i ve zvýšení tvorby pracovních míst a růstu investic do výrobních kapacit. Poptávka po české produkci rostla jak doma, tak i v zahraničí. Inflace zůstala mimořádně nízká a kurz české koruny, který je v intervenčním režimu centrální banky, byl stabilní. V bankovním systému nepatrně zrychlovalo úvěrování občanů, zatímco tempo růstu úvěrů podnikům bylo na konci června pomalejší ve srovnání s koncem roku 2013. Své vyšší investice tak podniky zatím financovaly převážně z rezerv hotovosti vytvořených v předchozích obdobích, či v některých případech na dluhopisovém trhu, a k očekávanému zrychlení úvěrování podniků tak dosud nedošlo. Domácnosti také posilovaly nejen své vklady v bankách, ale také objem úspor a investic v podílových a penzijních fondech a v životním pojištění. V korporátním segmentu rostly vklady v bankovním systému zejména od finančních institucí a z veřejného sektoru, zatímco objem vkladů od soukromých nefinančních podniků zůstal na podobné úrovni jako loni.

  Klienti a distribuční sítě

  Ke konci června 2014 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 609 000 klientů, meziročně o 1,4 % více, z toho 1 357 000 byli občané. Dalších 253 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 569 000 zákazníků a penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 559 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 281 000 aktivních klientů.

  Klienti Komerční banky měli k dispozici 400 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 734 bankomaty a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 223 000 na konci června 2014, což znamenalo 76,0 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 570 000 aktivních platebních karet, z toho 200 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 132 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 2 800 obchodníků. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 212 obchodních míst a 1 044 poradce. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

  Úvěry klientům

  Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 3,5 % na 491,8 miliardy Kč. Nejvíce k růstu portfolia přispěly hypotéky, rostlo i spotřebitelské úvěrování. Úvěrování korporátních klientů se zvýšilo zejména na Slovensku2.

  V segmentu úvěrů občanům narostlo portfolio hypoték meziročně o 10,1 % na 151,2 miliardy Kč, když klienti dávali v situaci nízkých úrokových sazeb hypotékám přednost před úvěry ze stavebního spoření. Objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou tak poklesl o 13,0 % na 40,8 miliardy Kč. Dařilo se rozvíjet spotřebitelské úvěrování, a objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých KB a společností ESSOX vzrostl o 4,4 % na 28,7 miliardy Kč.

  Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 3,1 % na 266,5 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů poskytnutých (středním a velkým) korporátním klientům, včetně financování od společnosti Factoring KB, vzrostl o 3,3 % na 216,5 miliardy Kč. V rámci toho nejrychleji rostlo financování korporací na Slovensku. Úvěrování podnikatelů a malých podniků kleslo o 1,3 % na 28,2 miliardy Kč. Zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF stoupl meziročně o 6,9 % na 21,8 miliardy Kč.

  Vklady klientů a aktiva ve správě

  Konsolidovaný objem vkladů3 vzrostl meziročně o 8,0 % na 638,6 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 9,7 % na 355,1 miliardy Kč. Tato kategorie byla ovlivněna většími úložkami z veřejných a finančních institucí, které však ve druhém čtvrtletí zeslábly. Vklady občanů v KB se zvýšily o 6,6 % na 167,8 miliardy Kč. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 0,9 % na 72,1 miliardy Kč. Klientská aktiva v Transformovaném fondu, který spravuje KB Penzijní společnost, a která jsou konsolidována v účetnictví Skupiny KB, se navýšila o 11,6 % na 38,0 miliard Kč.

  Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 30,1 % na 40,7 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů KB v podílových fondech (ve správě IKS KB a Amundi) se zvýšily o 14,4 % na 34,2 miliardy Kč.

  FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

  Výsledovka

  Celkové provozní výnosy za první půlrok klesly o 2,3 % na 15 154 milionů Kč. Mezi hlavní důvody poklesu patřily velice nízké úrokové sazby na trhu, které v průběhu pololetí ještě více poklesly, snížení cen základních bankovních služeb v souvislosti s rozvojem on-line bankovnictví a rozšiřováním výhod pro klienty, a také utlumená aktivita na finančním trhu v důsledku ukotvení měnového kurzu a úrokových měr centrální bankou. Naopak vývoj objemu vkladů a dalších aktiv ve správě a nárůst objemu úvěrů hlavně v segmentu drobného bankovnictví působily pozitivně.

  Čisté úrokové výnosy se zvýšily o 0,3 % na 10 614 milionů Kč díky růstu objemu úvěrů a vkladů. Avšak nízké úrokové sazby, které v průběhu pololetí dále klesaly, tížily na výnos z reinvestování vkladů. Čistá úroková marže, vypočtená jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, tak klesla v prvním pololetí 2014 na 2,6 % oproti 2,9 % za loňský první půlrok.

  Čisté výnosy z poplatků a provizípoklesly o 3,5 % na 3 402 milionů Kč. KB rozvíjela program odměn klientům MojeOdměny, což vedlo ke snížení příjmů z poplatků z vkladových produktů. V oblasti poplatků za transakce byl tento vliv vyvážen zvýšením počtu plateb. Od začátku roku 2013 také Banka nabízí spotřebitelské úvěry a hypotéky bez poplatků za správu produktů. Na druhou stranu KB vykázala navýšení aktivity, a tak i lepší příjmy v oblasti financování obchodu, syndikovaných úvěrů a z transakcí s platebními kartami. Růst objemu aktiv klientů v životním pojištění a podílových fondech vedl k růstu příjmů z křížových prodejů.

  Čistý zisk z finančních operací klesl o 18,8 % na 1 077 milionů Kč. Byl ovlivněn opatřeními ČNB, Nízká volatilita směnných kurzů a úrokových sazeb, ovlivněná opatřeními ČNB, omezovala poptávku klientů po zajišťování finančních rizik i potenciál pro tvorbu zisků z obchodování. Srovnávací základna byla navíc mírně navýšená ziskem z loňského prodeje italských státních dluhopisů. Čistý zisk z cizoměnových plateb ovlivnily nižší průměrné marže.

  Celkové provozní náklady se snížily o 1,3 % na 6 325 milionů Kč. Personální náklady stouply o mírných 0,6 % na 3 334 milionů Kč, při poklesu průměrného počtu zaměstnanců o 0,9 % na 8 545. Všeobecné administrativní náklady se snížily o 5,6 % na 2 103 milionů Kč, přičemž největší úspory byly dosaženy v kategorii nákladů na nemovitosti a v oblasti telekomunikací. Výše nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stoupla o 2,5 % na 888 milionů Kč, toto zvýšení bylo způsobeno především novými softwarovými aplikacemi.

  Hrubý bankovní příjem za prvních šest měsíců poklesl meziročně o 3,0 % 8 829 milionů Kč.

  Náklady rizika dále poklesly o 19,1 % na 780 milionů Kč, a v relativním vyjádření tak dosáhly 32 bazických bodů v porovnání s průměrným objemem úvěrového portfolia. Úroveň nákladů rizika zůstala solidní v retailovém bankovnictví a podmínky v korporátním segmentu byly příznivé.

  Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech stouply o 28,4 % na 95 milionů Kč díky nárůstu zisku Komerční pojišťovny, který odráží její obchodní úspěchy. Podíl zisku připadající klientům Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti dosáhl výše 248 milionů Kč, meziročně o 4,2 % méně, což bylo ovlivněno nízkými úrokovými sazbami, které snižují výnosy z portfolia fondu.

  Daň z příjmu poklesla o 10,5 % na 1 304 milionů Kč.

  Čistý zisk Skupiny KB za první pololetí 2014 stoupl ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 o 1,5 % na 6 591 milionů Kč. Z této částky náleželo 205 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (+12,0 %) a zisk náležející akcionářům Banky činil 6 386 milionů Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1,2 %.

  Výkaz o finanční situaci

  V souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) je srovnatelným obdobím u položek rozvahy konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2013, není-li uvedeno jinak.

  Objem celkových aktiv Skupiny KB se k 30. červnu 2014 zvýšil o 1,6 % na 877,6 miliardy Kč.

  Pohledávky vůči bankám poklesly o 10,3 % na 112,8 miliardy Kč. Největší část této položky představují úložky u centrálních bank jako součást reverzních repo operací.

  Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů vzrostla o 5,8 % na 39,3 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny KB.

  Celkové čisté úvěry a pohledávky zůstaly ve srovnání s koncem roku 2013 na skoro nezměněné úrovni 472,9 miliard Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila nepatrně o 0,1 % na 491,8 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě činil 92,5 % (454,7 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 2,0 % (9,9 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 27,2 miliardy Kč 5,5 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 19,1 miliardy Kč, což je o 2,9 % více než na konci roku 2013.

  Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) se zmenšilo o 45,4 % na 77,2 miliardy Kč, a naopak portfolio držené do splatnosti (HTM) narostlo o 69,2 miliardy Kč na 73,4 miliardy Kč, což bylo především důsledkem reklasifikace dluhových cenných papírů v nominální hodnotě 56,6 miliardy Kč, které Skupina hodlá držet až do jejich splatnosti, z portfolia AFS do HTM. Změna proběhla v prvním čtvrtletí 2014. Hlavním důvodem reklasifikace bylo omezit volatilitu regulatorního kapitálu podle regulatorního rámce Basilej III, při respektování všech pravidel mezinárodních účetních standardů. Cenné papíry byly reklasifikovány v reálné hodnotě. Odpovídající přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů ve výši 5,0 miliard Kč ve vlastním kapitálu bylo ponecháno v ostatním výsledku hospodaření a bylo zahrnuto do účetní hodnoty cenných papírů držených do splatnosti. Tato částka je amortizována po zbývající dobu do splatnosti cenných papírů.

  Z celkového objemu dluhových cenných papírů v AFS ve výši 77,2 miliard Kč tvořila 42,1 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 8,6 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy. Z celkového objemu dluhových cenných papírů v HTM ve výši 73,4 miliardy Kč tvořila miliardy 65,7 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 7,7 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy.

  Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 3,0 % na 7,6 miliardy Kč a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku klesla o 3,3 % na 3,6 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který vznikl z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

  Objem závazků vzrostl ve srovnání s koncem roku 2013 o 1,3 % na 777,3 miliardy Kč. Závazky vůči klientům narostly o 1,1 % na 656,5 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů se snížil o 4,4 % na 21,4 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 76,3 % (pokud jsou započtena i aktiva klientů v Transformovaném fondu pak 72,0 %).

  Vlastní kapitál Skupiny KB vzrostl o 3,9 % na 100,3 miliard Kč. KB vyplatila dividendu ve výši 8,7 miliardy Kč, naopak k navýšení vlastního kapitálu přispěla tvorba čistého zisku a zvýšení účetní hodnoty přecenění zajištění peněžních toků a přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které obě představují primárně reinvestice klientských vkladů, a to vlivem poklesu tržních úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2013. K 30. červnu 2014 držela KB 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

  Od roku 2014 jsou pro české banky účinné kapitálové požadavky vycházející z předpisů Evropské unie zavádějících regulatorní rámec Basilej III. Konsolidovaný regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci června 2014 činil 63,8 miliardy Kč. Tato částka zahrnuje zisk běžného roku snížený o rezervu na dividendu, která je podle platných předpisů stanovena na úrovni dividendového výplatního poměru ze zisku minulého roku ve výši 69,8 %. Konsolidovaný regulatorní kapitál celý je tvořen nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, a tedy i ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej III, dosahovaly vysoké úrovně 16,7 %.

  Úroveň likvidity KB měřená nově stanoveným ukazatelem likvidního krytí (LCR) splnila v průběhu celého pololetí bezpečně požadavky stanovené v regulatorním rámci Basilej III.

  Správa společnosti

  Valná hromada, která se konala 30. dubna 2014, schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada také schválila řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013, a rozdělení čistého zisku za rok 2013, včetně výplaty dividendy ve výši 8,7 miliardy Kč, což představuje 230 Kč na jednu akcii. V souvislosti s rekodifikací práva obchodních společností schválila Smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi Komerční bankou a členy dozorčí rady a Smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi Komerční bankou a členy Výboru pro audit. Akcionáři také znovu rozhodli o podmínkách nabývání vlastních kmenových akcií Komerční banky.

  PŘÍLOHA

  Konsolidované hospodářské výsledky k 30. červnu 2014 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

  Výkaz zisků a ztrát (mil. Kč, neauditované) 1. ledna – 31. června 2013 1. ledna – 30. června 2014 Meziroční změna
  Čisté úrokové výnosy 10 587 10 614 0,3 %
  Čisté poplatky a provize 3 526 3 402 -3,5 %
  Čistý zisk z finančních operací 1 326 1 077 -18,8 %
  Ostatní výnosy 71 62 -12,7 %
  Čisté provozní výnosy 15 509 15 154 -2,3 %
  Personální náklady -3 315 -3 334 0,6 %
  Všeobecné provozní náklady -2 228 -2 103 -5,6 %
  Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -866 -888 2,5 %
  Provozní náklady -6 409 -6 325 -1,3 %
  Hrubý provozní zisk 9 099 8 829 -3,0 %
  Náklady rizika -964 -780 -19,1 %
  Čistý provozní zisk 8 135 8 048 -1,1 %
  Zisk z majetkových účastí 74 95 28,4 %
  Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -259 -248 -4,2 %
  Čistý zisk před zdaněním 7 950 7 895 -0,7 %
  Daň z příjmů -1 457 -1 304 -10,5 %
  Čistý zisk 6 493 6 591 1,5 %
  Menšinový zisk 183 205 12,0 %
  Čistý zisk náležející akcionářům Banky 6 310 6 386 1,2 %
  Rozvaha (mil. Kč, neauditované) 31. prosince 2013 30. června 2014 Změna od zač. roku
  Aktiva 863 980 877 593 1,6 %
  Hotovost a účty u centrálních bank 44 405 56 121 26,4 %
  Pohledávky za bankami 125 735 112 823 -10,3 %
  Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 473 090 472 929 0,0 %
  Cenné papíry 182 533 189 889 4,0 %
  Ostatní aktiva 38 218 45 831 19,9 %
  Pasiva 863 980 877 593 1,6 %
  Závazky vůči bankám 49 680 43 262 -12,9 %
  Závazky vůči klientům 649 158 656 518 1,1 %
  Emitované cenné papíry 22 417 21 435 -4,4 %
  Ostatní pasiva 46 187 56 040 21,3 %
  Vlastní kapitál celkem 96 538 100 338 3,9 %
  Hlavní ukazatele 30. června 2013 30. června 2014 Meziroční změna
  Kapitálová přiměřenost (ČNB)* 16,2 % 16,7 % n.a.
  Přiměřenost Tier 1 (ČNB)* 16,2 % 16,7 % n.a.
  Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč)* 365,5 381,7 n.a.
  Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč)* 308,0 318,6 n.a.
  Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva) 2,9 % 2,6 % fall
  Poměr čistých úvěrů a depozit 75,4 % 72,0 % fall
  Poměr čistých úvěrů a depozit (bez klientských aktiv v TF) 79,8 % 76,3 % fall
  Poměr provozních nákladů a výnosů 41,3 % 41,7 % grow
  Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 13,6 % 13,4 % grow
  Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)* 17,0 % 16,3 % fall
  Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 1,6 % 1,5 % fall
  Zisk na akcii (Kč) 334 338 1,2 %
  Průměrný počet zaměstnanců 8 624 8 545 -0,9 %
  Počet poboček (KB v ČR) 398 399 +1
  Počet bankomatů 713 734 +21
  Počet klientů (KB) 1 587 000 1 609 000 1,4 %

  * podle metodiky Basilej II v roce 2013, Basilej III od roku 2014

  ** Vypočteno jako Čistý zisk náležející akcionářům dělený průměrným vlastním kapitálem Skupiny bez menšinových podílů po odečtení přecenění realizovatelných finančních aktiv a zajištění peněžních toků

  Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 30. června 2014 Meziroční změna
  Hypotéky občanům – celkový objem 151,2 miliardy Kč 10,1 %
  – celkový počet 129 000 12,0 %
  Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 40,8 miliardy Kč -13,0 %
  – celkový počet 102 000 -11,6 %
  Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 28,7 miliardy Kč 4,4 %
  Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 28,2 miliardy Kč -1,3 %
  Aktivní kreditní karty – počet celkem 200 000 -2,1 %
  – z toho občanům 157 000 -0,7 %
  Aktivní debetní karty – počet celkem 1 369 000 -0,5 %
  Předepsané pojistné (KP) 7,0 miliardy Kč 58,2 %

   

  Zdroj: http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/pocet-klientu-komercni-banky-narostl-o-22-000-diky-uspesnemu-programu-vyhod-mojeodmeny-1835.shtml


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.