• ING vykázala za druhé čtvrtletí 2014 čistý zisk ve výši 1 181 mil. eur

  Posted on 6.8.2014 by redakce in ING Bank.

  INGČistý zisk ING Group za druhé čtvrtletí 2014 činil 1 181 mil. eur ve srovnání s 901 mil. eur ve druhém čtvrtletí 2013 a 988 mil. eur v prvním čtvrtletí 2014

  • Čistý hospodářský výsledek činí 1 067 mil. eur, což představuje 0,28 eur za akcii, se zohledněním mimořádných položek, přerušených provozů a prodejů
  • Vzhledem k tomu, že prioritou ING je splatit dluh vůči holandskému státu, nebude v roce 2014 z kmenových akcií vyplácena průběžná dividenda

  Čistý hospodářský výsledek banky za druhé čtvrtletí 2014 ve výši 1 278 mil. eur před zdaněním, je
  o 11,4 % vyšší ve srovnání s druhým čtvrtletím 2013 a o 8,7 % vyšší než v prvním čtvrtletí 2014

  • Výsledky za druhé čtvrtletí jsou solidní, i přes negativní vliv přehodnocení úvěrů a dluhu a dekonsolidaci společnosti Vysya; v průběhu čtvrtletí opět došlo ke snížení rizikových nákladů
  • Silná orientace na zákazníka zvýšila čistý objem půjček o 7,4 mld. eur a o 7,4 mld. eur zvýšila objem svěřených prostředků
  • Kapitálová pozice banky ještě více posílila, což dokládá i ukazatel kapitálové přiměřenosti banky Tier 1 na bázi fully loaded, který k 30. červnu 2014 činil 10,5 %

  Výsledek NN Group za druhé čtvrtletí 2014 činil 310 mil. eur před zdaněním, což je o 113 mil. eur více než ve třetím čtvrtletí 2013 a o 372 mil. eur méně než v prvním čtvrtletí 2014

  • Provozní výsledek z pokračujících operací za druhé čtvrtletí 2014 činil 249 mil. eur; hospodářský výsledek za druhé čtvrtletí 2014 před zdaněním se zvýšil na 337 mil. eur

  ING Group výrazně pokročila ve své transformaci v čistou banku

  • Akcie společnosti NN Group byly na začátku července úspěšně nabídnuty investorům na burze Euronext Amsterdam; podíl ING Group v NN Group se snížil na 68,1 %
  • Podíly ING ve společnostech Voya a NN Group ve výši 8,1 mld. eur s rezervou převyšují pro-forma základní dluh ING ve výši 2,4 mld. eur
  • Zbývající 10% podíl ve společnosti SulAmérica byl během druhého čtvrtletí 2014 prodán, čímž byl dokončen odprodej majetkové účasti ING v této společnosti
  • ING Group byla ve druhém čtvrtletí 2014 zařazena v předním světovém klasifikačním benchmarku ICB v sub-sektoru bank

  Prohlášení generálního ředitele

  „Úspěšná primární emise akcií NN Group na začátku července představuje pro ING Group skutečně přelomový okamžik,“ uvedl Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „Tento krok představuje poslední velkou transakci na cestě k naší úplné restrukturalizaci a transformaci ING v přední evropskou banku. Dává nám také výraznou finanční flexibilitu; podíly ve společnostech NN Group a Voya Financial Inc., jež jsou tržně oceněny celkem na 8,1 mld. eur, s rezervou převyšují pro-forma  základní dluh skupiny, který činí 2,4 mld. eur.“

  „Finanční výsledky ING Group ve druhém čtvrtletí byly velmi dobré; čistý hospodářský výsledek činí 1 181 mil. eur a přičinila se o to zejména ING Bank. Čtvrtletní čistý výsledek banky činí 1 278 mil. eur před zdaněním, tj. o 11,4 % více na meziroční bázi a o 8,7 % více než v předchozím čtvrtletí. Zlepšení oproti oběma předchozím čtvrtletím připisujeme zejména naší zlepšující se schopnosti generovat hotovost, a to i přes negativní vliv přehodnocení úvěrů a dluhu a dekonsolidaci společnosti ING Vysya Bank, a dalšímu snižování rizikových nákladů. Návratnost kapitálu podle IFRS-EU se u banky během prvního pololetí zvýšila na 10,7 %, což je v rámci cílového rozmezí našeho programu Ambition 2017, které je 10-13% návratnost kapitálu podle IFRS-EU. Kapitalizace ING Bank se ještě zlepšila, což dokládá i ukazatel kapitálové přiměřenosti banky Tier 1 na bázi fully loaded, který k 30. červnu 2014 činil 10,5 %.“

  „Naše nekompromisní orientace na zákazníka přispěla k nárůstu obchodní činnosti během daného čtvrtletí; ING Bank zvýšila čistý objem půjček o 7,4 mld. eur a o stejnou částku se zvýšil i objem svěřených prostředků. Během prvních šesti měsíců 2014 ING Bank rozšířila svoji klientskou základnu o více než půl milionu zákazníků, což dokládá naši obchodní zdatnost a atraktivitu naší nabídky. V květnu oslavila společnosti ING Direct Španělsko patnácté výročí a přivítala svého třímiliontého zákazníka. Jsme rádi, že si nás zákazníci vybírají jako svoji banku a jsme vždy připraveni podporovat je v jejich finančních potřebách – kdykoliv a kdekoliv. Chceme, aby jejich zkušenost s našimi bankovními službami byla jiná a lepší, než u jiných bank. Jsem osobně přesvědčen, že se našemu řediteli pro inovaci bude dařit realizovat program strategické inovace daleko za hranicemi tradičního bankovnictví, abychom mohli lépe vycházet vstříc stále se měnícím potřebám svých zákazníků.“

  „Kotace NN Group na burze, k níž došlo v červenci, předznamenává samostatnou budoucnost společnosti. Blahopřejeme NN Group k tomuto významnému okamžiku a přejeme jejímu generálnímu řediteli Lardu Friesemu a jeho týmu hodně úspěchů. Ve druhém čtvrtletí 2014 výsledky ING ještě konsolidovaly 100 % NN Group. Výsledek NN Group před zdaněním se zvýšil na 337 mil. eur oproti 101 mil. eur v druhém čtvrtletí 2013 a 210 mil. eur v předchozím čtvrtletí. V důsledku primární emise akcií a jejich umístění na trh se podíl ING Group v NN Group snížil na 68,1 %; tato změna se odrazí ve vlastním kapitálu skupiny ve třetím čtvrtletí.“

  „Jsme velmi hrdi na pokrok v procesu vlastí restrukturalizace, kterého jsme dosáhli za posledních několik let. Naše cesta nás zavedla již do závěrečné fáze transformace ING Group. Do budoucnosti vcházíme jako silnější, přehlednější a trvale udržitelnější společnost. Jsem osobně pevně přesvědčen, že máme ideální pozici pro naplnění strategických priorit ING Bank. Současně chceme na maximum svých možností i nadále uspokojovat potřeby svých zákazníků a komunit, v nichž působíme.“

   

  Zdroj: http://www.ingbank.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-novinky/ing-vykazala-za-druhe-ctvrtleti-2014-cisty-zisk-ve-vysi-1-181-mil-eur.html


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.