• ING Český akciový fond – změna srovnávacího indexu

  Posted on 11.6.2014 by redakce in ING Bank.

  INGK 1. červnu 2014 došlo ke změně složení srovnávacího indexu (tzv. benchmarku) u ING Českého akciového fondu tak, aby lépe reflektoval měnící se situaci jednotlivých kapitálových trhů v našem regionu střední a východní Evropy (CEE). Nově byl do benchmarku zaveden rumunský akciový index BET s váhou 10%.

  Důvodem je dynamický rozmach tohoto trhu v posledních dvou letech, který s sebou přinesl řadu nových emisí díky silnému privatizačnímu programu tamní vlády. Situaci lze přirovnat k devadesátým letům v České republice, Maďarsku nebo Polsku. Jsme přesvědčeni, že Rumunský trh přiláká zahraniční institucionální investory a to přispěje k jeho dlouhodobému růstu.

  Na druhé straně, v posledních letech neatraktivní podmínky pro korporátní sektor v Maďarsku, omezily naše možnosti investovat do akciových společností s absencí nových titulů, což vedlo k snížení váhy maďarského akciového indexu BUX na 10%.

  Hlavní zaměření ING Českého akciového fondu ale zůstává beze změn – minimálně 52 % aktiv je investováno na pražské burze (PX). Ta nabízí v současnosti ideální mix stabilních dividendových titulů s dalším potenciálním růstem v rámci konvergence České republiky k západním rozvinutým ekonomikám.

  Nové složení srovnávacího indexu: 52% pražský (PX) PI, 28% varšavský (WIG30) TR, 10% budapešťský (BUX) TR a 10% rumunský (BET) PI.

  Zdroj: http://www.ingbank.cz/ing-fondy/kompletni-informace/aktuality/ing-cesky-akciovy-fond-zmena-srovnavaciho-indexu.html


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.