• Do zajištěných a strukturovaných fondů ČSOB už investoři vložili 100 miliard korun

  Posted on 2.10.2014 by redakce in ČSOB.

  ČSOBDo zajištěných a strukturovaných fondů ČSOB již investoři vložili 100 miliard korun. Historického milníku dosáhla banka po 14 letech, kdy jsou zajištěné fondy na trhu.

  ČSOB vždy hrála v zajištěných fondech klíčovou roli a nabídla jich nejvíce na trhu. Čechy naučila touto cestou investovat – ochrana vložených peněz na zajištěných fondech pro ně byla lákavou vstupní branou do světa podílových fondů.

  Průměrný výnos nesplaceného zajištěného/strukturovaného fondu od vzniku je 5,11 % ročně. Osm fondů má dokonce výnos přes 10 % ročně.

  ČSOB byla první bankou, která zajištěné fondy svým klientům přinesla, a velmi rychle si získala jejich důvěru. Aktuálně je v nich podle statistik AKAT uloženo přes 35 miliard korun, ČSOB dlouhodobě drží klíčový 80% podíl. Od roku 2000 společnost svým klientů nabídla 430 fondů, 265 z nich již dosáhlo splatnosti.

  „Obliba tohoto typu fondů stále roste. Přináší vyšší zisk než běžné bankovní produkty s garancí návratnosti vložených prostředků,“ říká Jan Barta, předseda představenstva společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, a dodává: „Právě zajištěné fondy jsou ideální pro vstup do světa investování a jsou variantou pro ty, kteří chtějí svou budoucnost zabezpečit s dobrým výnosem za přijatelného rizika.“

  Historicky nejvýkonnější fond tohoto druhu, Optimum Fund ČSOB Private Banking Buffer Jumper 1, svým klientům na konci upisovacího období vyplatil 100 % investované částky a roční zhodnocení 11,56 %. Dva fondy dosáhly ke dni splatnosti absolutního výnosu přes 50 % – ČSOB Private Banking Europe Declining Jumper 1 (55,3 % = 9,7 % ročně) a ČSOB Evropský lookback 1 (53,6 % = 7,99 % ročně). Co do objemu vložených prostředků pak v portfoliu ČSOB dominoval zajištěný fond Optimum fund ČSOB Duo bonus 1, který byl podkladovým fondem pro kapitálové životní pojištění Maximal Invest. Do něj investoři vložili 1,51 miliard korun.

  V současnosti ČSOB nabízí zajištěné a strukturované fondy v českých korunách, eurech a amerických dolarech. Průměrný výnos dosud nesplaceného zajištěného/strukturovaného fondu od vzniku je 5,11 % ročně.

  Nejvíce fondů (65) upsali klienti v roce 2007 v objemu téměř 16 miliard korun. „Zajištěné fondy splnily svou historickou úlohu. Na nich jsme naučili Čechy investovat a ukázali jim, že vedle tradičních možností, jako jsou spořící a termínované účty, existují i další varianty zajištění jejich budoucnosti. Nyní se u klientů začíná projevovat ochota jít do většího rizika, postupně objevují akcie a dluhopisy,“ říká Jaroslav Mužík, předseda dozorčí rady společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

  Jistota v době krize

  Zajištěné fondy již prošly dvěma krizemi v letech 2000 až 2002 a 2007 až 2009. Přestože akciové trhy padaly v těchto dobách i o 50 %, klienti z fondů neutíkali – zafungovala zde ochrana investice. Krize výnosům ze zajištěných fondů totiž nahrávají.

  Zajištěné fondy se také může vyplatit prodat před splatností. Reinvesticí fondu s nárůstem hodnoty před splatností si investor zajistí zajímavý, již dosažený výnos. Například fond Fund Partners CSOB World Growth 2 (ČSOB Světového růstu 2) bylo možné 2,5 roku po úpisu prodat s výnosem 60 % (přes 20 % ročně) od vzniku. Fond byl nakonec splatný na konci května 2010 a vyplatil výnos 19,39 % (2,94 % ročně).

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Uvedené výnosy nezohledňují poplatky a daně. Údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace o fondech a způsobu zajištění ochrany investice naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.

  Informace uvedené v tiskové zprávě nepředstavují nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku.

  Zdroj: http://www.csob.cz/cz/Csob/Servis-pro-media/Tiskove-zpravy/Stranky/TZ141001.aspx


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.