• SEPA inkaso v Komerční bance – inkaso napříč Evropou

  Posted on 26.4.2015 by redakce in Komerční banka.

  KB2112131111121Komerční banka je první bankou v České republice, která svým klientům nabízí od 27. dubna 2015 SEPA inkaso v plném rozsahu.

  • Komerční banka nabízí jako první v ČR službu SEPA inkaso v plném rozsahu (SEPA Direct Debit – SDD)
  • Platební schéma Business to Business (B2B) i Business to Customer (CORE) nabízí Komerční banka jak pro stranu plátce, tak příjemce
  • Na straně příjemce zaplatí klient Komerční banky za příchozí SEPA inkaso 145 Kč, na straně plátce za odchozí SEPA inkaso 195 Kč bez ohledu na výši platby
  • SEPA inkaso v rámci Komerční banky a do/ze své pobočky na Slovensku je navíc cenově zvýhodněno

  Komerční banka je první bankou v České republice, která svým klientům nabízí od 27. dubna 2015 SEPA inkaso v plném rozsahu. Doposud nebylo možné zadávat v jedné bance jak odvolatelné spotřebitelské inkaso pro příjemce plateb (platební schéma CORE), tak i neodvolatelné inkaso pro podnikatele (platební schéma B2B). Komerční banka nyní svým klientům umožňuje odesílat i přijímat platby prostřednictvím SEPA inkasa z jednoho eurového účtu napříč Evropou do/ze zemí, které podporují SEPA inkaso.

  Na SEPA inkaso je nutné nahlížet ze dvou stran, kdy každá strana určuje postavení klienta. Na straně plátce je klient, kterému je na základě došlé výzvy k SEPA inkasu odepsána platba z účtu klienta příjemci. Na druhé straně příjemce vysílá příkazy k SEPA inkasu a ve stanovený datum splatnosti a stanovené výši je mu připsána platba. SEPA inkasu vždy předchází dohoda mezi příjemcem a plátcem, tzv. Mandát, ve kterém jsou stanoveny podmínky inkasování. Zadávání příkazů k SEPA inkasu v platebním schématu CORE je Komerční bankou nabízeno pro korporátní a Top korporátní klienty. Platební schéma B2B je navíc určeno i pro podnikatele, malé a střední firmy.

  SEPA inkaso na straně plátce lze například využít při platbě splátek hypoték, služeb telefonním operátorům, úhradě školného pro Vaše děti do zahraničí, za zboží dodavatelům ze zahraničí. Na straně příjemce je možné prostřednictvím SEPA inkasa přijímat finanční prostředky za pronájem nemovitostí na Slovensku, inkasovat splátky provozního úvěru za obráběcí stroj dodaný do Anglie, nebo platby za dodané zboží a služby od odběratelů a spotřebitelů.

  Výhodou SEPA inkasa ze strany příjemce je možnost řídit si své cash flow tím, že na základě vyslaného příkazu k SEPA inkasu obdrží platbu ve stanovené výši a jím stanoveném datu splatnosti. Další výhody poskytuje standardizace vstupního formátu SEPA inkasa (tzv. formát XML, který se stává jednotným nástrojem pro end-to-end komunikaci mezi klientem a bankou), a výstupu ve formě XML výpisů, které Komerční banka rovněž podporuje. Nově předávané údaje u SEPA inkasa zajistí automatizovanou identifikaci transakcí, včetně řešení mimořádného zpracování (tzv. R-transakcí). Přeshraniční transakce jsou pro naše klienty stejně snadno proveditelné a efektivní jako transakce v rámci ČR,“ uvedla Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro Transakční a platební služby Komerční banky.

   

  Zdroj: http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/sepa-inkaso-v-komercni-bance-inkaso-napric-evropou-1926.shtml


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.