• Valná hromada Komerční banky schválila dividendu za rok 2013 ve výši 230 Kč na jednu akcii

  Posted on 1.5.2014 by redakce in Komerční banka.

  KBAkcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním potvrdili návrh představenstva banky na schválení podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) za rok 2013 ve výši 230 korun na jednu akcii.

  Celková částka navržených dividend činí 8 742 265 960,00 Kč. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 230 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 23. dubna 2014. Dividenda se stává splatnou ke dni 2. června 2014.

  Valná hromada dále schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy banky za rok 2013.

  Valná hromada také schválila řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013. Účetní závěrky jsou součástí Výroční zprávy banky za rok 2013.

  Valná hromada dále v souvislosti s rekodifikací práva obchodních společností a v souladu s ustanovením § 59 zákona o obchodních korporacích schválila Smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi Komerční bankou a členy dozorčí rady a Smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi Komerční bankou a členy Výboru pro audit.

  Akcionáři také znovu rozhodli o podmínkách nabývání vlastních kmenových akcií Komerční banky takto:

  • nejvyšší počet akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 3 800 985 kusů kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 500 Kč
  • nabývací cena akcie musí být nejméně 1 Kč za jeden kus a nejvíce 6 500 Kč za jeden kus
  • doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 18 měsíců
  • banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 301 odst. 1 písm. b) a c) a v § 302 zákona o obchodních korporacích, případně jiné aplikovatelné právní předpisy České republiky nebo Evropské unie

  Valná hromada určila jako externího auditora Komerční banky pro rok 2014 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.

  Zdroj: http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/valna-hromada-komercni-banky-schvalila-dividendu-za-rok-2013-ve-vysi-230-kc-na-jednu-akcii-1807.shtml


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.