• Strukturované a zajištěné fondy rostou

  Posted on 6.5.2014 by redakce in ČSOB.

  ČSOBPrůměrný výnos zajištěných a strukturovaných fondů ČSOB před splatností dosahuje od svého vzniku hodnoty 4,75 % ročně (odpovídá 5,58 % na depozitech před zdaněním). Nejvyšší roční výnos od vzniku si na konci března připsal fond ČSOB Vitálních firem 1 – 12,30 %. Nejvyšším absolutním výnosem od svého vzniku se pyšní Maximal Invest – ČSOB Evropský lookback 1, a to 53,2 %. Absolutního výnosu od vzniku přes 40 % dosahuje ještě ČSOB Světový lookback 3. Navíc další čtyři fondy přesahují 10 % výnosu ročně od svého vzniku. Všechny tyto výsledky dokazují, že strukturované a zajištěné fondy jsou správnou volbou při tvorbě investiční části portfolia.

  „Strukturované fondy umožňují investorům vysoký podíl na růstu akcií, který se v dlouhém horizontu pohybuje okolo 8 % ročně. V delším horizontu může tento dodatečný výnos ve srovnání se spořicími účty představovat výrazné přilepšení k rodinnému rozpočtu. Například při investici 200 000 korun může výnos 5 % ročně přinést za 10 let o 105 tisíc korun více ve srovnání s depozitem úročeným 1 % ročně. Když se akciovým trhům nedaří, tak strukturované fondy chrání investory plně nebo částečně před případným poklesem,“ vysvětluje výhody strukturovaných fondů Václav Lepič, produktový manažer společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

  ČSOB Vitálních firem 1 je strukturovaný fond, jehož výnos je vázán na vývoj koše 30 akcií společností, které uplatňují politiku zpětného odkupu akcií. Výběr koše je založen na široké sektorové diverzifikaci a investor se plně podílí na růstu cen koše akcií. V případě, že konečná hodnota koše akcií tohoto fondu poklesne o méně než 25 % oproti počáteční hodnotě, je při splatnosti vyplacena původně investovaná částka.

  Podkladový fond životního pojištění Maximal Invest – ČSOB Evropský lookback 1 patří k zajištěným fondům v českých korunách s jistotou návratnosti vložené investice při splatnosti za 5 let a 7 měsíců. Maximálně investor může získat až 55 % ze zhodnocení koše akcií.

  ČSOB Světový lookback 3 je zajištěný fond se splatností 5 let a 7 měsíců, který investuje do koše se 30 akciemi s pozitivním výhledem. Při splatnosti fond vyplatí 100 % původní investice plus 70 % růstu koše podkladových akcií, přičemž jako počátek se počítá nejnižší hodnota koše akcií za prvních 6 měsíců od vzniku fondu.

  Retailové produkty s nejvyšším ročním výnosem od vzniku:

  Fondy Roční výnos od vzniku Výnos od vzniku Počet let od vzniku Počet let do splatnosti Datum výpočtu
  ČSOB Vitálních firem 1 12,30 % 28,9 % 2,19 3,38 16. 4. 2014
  MAXIMAL INVEST – KBC Select investors – ČSOB Exclusive Jumpstart 1 11,09 % 21,3 % 1,84 1,29 16. 4. 2014
  ČSOB BRIC šampioni 1 10,81 % 33,0 % 2,78 2,80 16. 4. 2014
  Maximal Invest – CSOB EXCLUSIVE HEADSTART 1 10,18 % 18,6 % 1,76 1,38 16. 4. 2014
  ČSOB Memory Click 1 EUR 9,77 % 14,7 % 1,47 3,96 16. 4. 2014

  Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Podrobné informace o fondech naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB. Informace uvedené v tiskové zprávě nepředstavují nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku.

  Zdroj: http://www.csob.cz/cz/Csob/Servis-pro-media/Tiskove-zpravy/Stranky/TZ140506.aspx


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.