• Investičním hitem jsou nákupy akcií vlastní firmy

  Posted on 5.12.2014 by redakce in ČSOB.

  SOB4Americké firmy vykazují nebývalé zisky a tudíž i solidní hotovostní rezervy. Při hledání vhodných investičních příležitostí mnoho z nich nechodí daleko. Investují samy do sebe. Zpětný odkup vlastních akcií je momentálně americkým investičním hitem a výrazně se podílí na rekordních výkonech akciových titulů. Akcionáři mají ze zpětných odkupů větší výnos než z dividend.

  Dividendy, zvláště ve Spojených státech, již delší dobu nehrají tak zásadní roli, na kterou byli akcionáři zvyklí. Navrácení peněz formou skoupení vlastních akcií se stalo stejně oblíbenou formou. „Dividendový výnos v USA dosahuje okolo 1,8 %, zatímco „výnos“ z buybacků (zpětných odkupů akcií) je nad 2 %. V roce 2013 společnosti z indexu S&P 500 skoupily svoje akcie za zhruba 500 miliard USD. Letos by to mělo být ještě více,“ komentuje trend Aleš Prandstetter, investiční stratég společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

  Tím, že firma skoupí vlastní akcie, sníží jejich objem v oběhu. To má za následek růst zisku na akcii, což vede k zvýšení hodnoty akcií, které na trhu po zpětném odkupu zbyly. Někteří proto buybacky odsuzují. Vidí za nimi umělé navyšování zisku na akcii a varují před vznikem bublin. Za předpokladu, že firmy nenakupují akcie na dluh a že jejich cena není nadhodnocená, můžou být zpětné odkupy prospěšné jak pro společnost, tak pro trh.

  Výplaty kapitálu, ať již ve formě dividend, nebo zpětných odkupů, totiž umožňují investovat peníze do jiných firem a odvětví, které formou úpisu nových akcií své jmění navyšují. „Jakási „neviditelná ruka“ efektivní alokace kapitálu je jednou z nejprospěšnějších funkcí rozvinutého kapitálového trhu, který bohužel v České republice nenajdeme,“ uzavírá Aleš Prandstetter.
  Toto sdělení má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani jinou výzvu k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje nebo využití jakékoliv investiční strategie. Vychází ze situace ke dni uveřejnění, a názory v něm uvedené se tudíž mohou měnit. Dokument byl připraven společností ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, která obhospodařuje a distribuuje fondy kolektivního investování a nabízí též individuální správu aktiv.

  Informace uvedené v tiskové zprávě nepředstavují nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku.

   

  Zdroj: http://www.csob.cz/cz/Csob/Servis-pro-media/Tiskove-zpravy/Stranky/TZ141205.aspx


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.