• Index očekávání firem roste: České firmy si opět více věří

  Posted on 3.4.2014 by redakce in ČSOB.

  Mírný optimismus – takovou náladu vyjadřuje Index očekávání firem na 2. čtvrtletí, který dosáhl 6,7 bodu. Oproti předcházejícímu období jde o zlepšení o 18,2 bodu. Téměř polovina dotázaných podnikatelů očekává zvýšení poptávky a čtvrtina plánuje rozšířit podnikání. Naopak dílčí index investování zůstává i přes zlepšení stále negativní – více firem tedy očekává letos pokles investic oproti loňskému roku

  Ze sledovaných ukazatelů vnímají nejpozitivněji podnikatelé budoucnost svého podnikání ve výhledu jednoho roku, celkem ji takto vnímá přes dvě třetiny firem. „Nejčastějším důvodem optimismu je důvěra firem ve vlastní schopnosti a dovednosti. Zatímco výsledky za 3. čtvrtletí loňského roku ukázaly, že v pozitivní budoucnost firmy věří 63 % dotázaných, nyní tento počet vzrostl o dalších 8 %,“ říká Petr Manda, výkonný ředitel útvaru Firemního bankovnictví ČSOB.

  Podle výzkumu více jak polovina dotázaných věří, že jejich firma se rozvíjí a dokáže se stále lépe vyrovnat s konkurencí. Přibližně polovina firem vidí výhodu v perspektivním oboru, v němž podnikají. „Očekávaný nárůst poptávky a plány expandovat poukazují na to, že české podnikatele opouští obavy a nejistota pramenící z ekonomické recese. Všechna čísla ale současně ukazují, že je to stále velmi opatrné hodnocení,“ dodává Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB.

  Jednou ze sledovaných oblastí Indexu očekávání firem v uplynulém čtvrtletí byla ochrana průmyslového vlastnictví a inovace. Podle zjištění některou z forem ochrany průmyslového vlastnictví používá zhruba pětina firem. Nejčastěji se jedná o ochrannou známku, a to v 57 % případů. Co se týče inovací, v posledním roce je zavedly téměř tři čtvrtiny firem. Nejčastěji zaváděnými jsou inovace produktu (50 %), procesu (32 %), marketingové inovace (33 %) a organizace (31 %). Petr Manda upřesňuje: „Za největší bariéry pro zavádění inovací firmy jednoznačně označují nedostatečnou podporu státu v rozvoji podnikání a legislativu.“

  Průzkum pro Index optimismu firem probíhal mezi 503 středními a malými společnostmi napříč obory podnikání. Výsledný index je součtem pozitivních a negativních očekávání firem a může nabývat hodnot od -100 do +100 bodů.

  ČSOB ve spolupráci s Evropskou investiční bankou připravila ČSOB zvýhodněný úvěr EU SMART CREDIT, který podpoří projekty financováním až do částky 350 milionů Kč. Splatnost úvěru se pohybuje od 2 do 6 let. Hlavní výhodou úvěru je úroková sazba zvýhodněná o 0,25 procentního bodu. ČSOB bude financovat konkrétní rozvojové projekty směřované do pořízení hmotného majetku na celém území České republiky. Ve druhém kvartále by se dále měla rozběhnout spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. V neposlední řadě bude firemním klientům nově k dispozici klientské telefonní centrum, které zodpoví veškeré jejich požadavky a hlavně ušetří čas i energii.

  Příloha:

  Otázka: V čem vidíte největší bariéry pro inovace ve vašem podnikání?

  Otázka: Používá vaše firma některou z následujících možností ochrany průmyslového vlastnictví?

   

  Zdroj: http://www.csob.cz/cz/Csob/Servis-pro-media/Tiskove-zpravy/Stranky/TZ140403.aspx


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.