• Dobré portfolio si poradí i v období hrozících válečných konfliktů

  Posted on 25.3.2014 by redakce in ČSOB.

  ČSOBAkciové trhy a jejich stabilita jsou úzce provázány s geopolitickými událostmi. Není tedy divu, že do jejich poměrně ustálené prorůstové tendence nyní neblaze zasáhly politické události na Ukrajině, respektive hrozící válečný konflikt. I v takových časech však lze s dobře nastaveným portfoliem obstát a není třeba měnit zvolenou investiční strategii. Řešení existuje pro zkušené i začínající investory.

  „Domnívám se, že relativně jednoduchou situaci mají ti, kteří investují s dlouhodobým horizontem a navíc pravidelně. Historie nás učí, že opravdu dobře diverzifikované portfolio je schopno zvládnout i válečné konflikty,“ říká Aleš Prandstetter, investiční stratég společnosti ČSOB Asset  Management, a.s., investiční společnost, a dodává: „Není tedy třeba měnit svou investiční strategii. Podobných hrozeb se v budoucnu zjeví jistě více a reakce na každou z nich by investora stála zbytečné nervy a peníze navíc.“

  Pokud jde o začínající investory, je třeba se mít na pozoru a investici rozložit do více tranší. „V období vyšší volatility trhů je dobré investici diverzifikovat i časově, čímž se dá i v napjatějších dobách vyhnout většímu riziku, plynoucímu z extrémní kolísavosti,“ uzavírá Aleš Prandstetter.

  Podle Aleše Prandstettera přinesou i v letošním roce investice do akcií rozumný výnos za předpokladu, že napjatá mezinárodní situace nepřeroste ve skutečnou nebo ekonomickou válku. Výrazné zisky slibuje zejména obor luxusního zboží, kde marže nejsou pod příliš velkým tlakem a značky si mohou ceny do jisté míry určovat. Poptávka po luxusním zboží roste v průměru třikrát rychleji než globální HDP, přičemž růst tržeb pochází především ze států mimo území Evropy, zejména z Číny. Růstová je i oblast cestovního ruchu a s ním související akciové tituly. Dařit by se mohlo také segmentu sportovního oblečení.

  Toto sdělení má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani jinou výzvu k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje nebo využití jakékoliv investiční strategie. Vychází ze situace ke dni uveřejnění, a názory v něm uvedené se tudíž mohou měnit. Dokument byl připraven společností ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, která obhospodařuje a distribuuje fondy kolektivního investování a nabízí též individuální správu aktiv.

  Informace uvedené v tiskové zprávě nepředstavují nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku.

   

  Zdroj: http://www.csob.czz/cz/Csob/Servis-pro-media/Tiskove-zpravy/Stranky/TZ140318.aspx


  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
Comments are closed.